Visitpyhaluosto_tunturiaapa

Kohti kestävää matkailua Pyhä-Luostolla

Perusta kestävän matkailun kehittämiselle

Pyhä-Luostolla nautit tunturiluonnosta vastuullisten matkailuyrittäjien hoivissa. Alueella on aktiivisesti kehitetty toimintoja vuodesta 2008 lähtien siten, että energiaa, lämpöä ja vettä tuotetaan ja kulutetaan mahdollisimman järkevästi ja luontoa säästäen. Jätehuollon osalta merkityksellisintä on jätteen määrän pienentäminen ja koko ajan kehitettävä kierrätys.

Pyhä-Luoston lomakohteet haluavat tarjota mahdollisuuden nauttia tilasta, hiljaisuudesta ja luonnosta. Näiden kahden lomakeskuksen sydän on pienet kylät, joissa kaikki laadukkaat palvelut ovat kävelyetäisyydellä. Koskematon luonto on vain muutaman askeleen päässä oveltasi. Kestävyys tarkoittaa näiden avainelementtien säilyttämistä tulevaisuudessa.

Tervetuloa Pyhä-Luostolle, jossa pääset nauttimaan ainutlaatuisesta luonnonmaisemasta vuosikymmeniksi eteenpäin!

Kestävän matkailun kehittäminen Pyhä-Luostolla:

2008 - Green DMN (Green Destination Management Net) -ohjelmalla alkuun

Pyhä-Luosto lähti mukaan Green DMN -ohjelmaan jo syksyllä 2008. Mukana laadun kehittämisohjelmassa on ollut koko Pyhä-Luosto alue ja vetureina asiaa eteenpäin ovat vieneet yhdeksän Green DMN laatutiimiin kuuluvaa yritystä. Laadunkehittämisohjelman päättymisen jälkeen Pyhä-Luostolla on jatkettu sinnikästä työtä kohti kestävää matkailua ja vihreämpiä toimintatapoja.Laadun kehittämisohjelman kautta Pyhä-Luosto alueelle laadittiin ympäristöohjelma. Ympäristöohjelman painopistealueet ovat: energia, liikenne, jätehuolto, rakentaminen ja luonnonsuojelu. Ympäristöohjelmassa on määritelty toimenpiteet painospistealueiden kehittämiseksi.

2019 - Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelman pilottikohteista

Pyhä-Luosto hakeutui maaliskuussa 2019 yhdeksi Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelman pilottikohteista. Ohjelman pilotointi vaihde päättyi 1.6.2020. Ohjelman myötä Pyhä-Luosto on yhdessä muiden ohjelmassa mukana olleiden kestävän matkailun edelläkävijöiden kanssa Sustainable Travel Finland -ohjelman mukaisella kehityspolulla tekemässä työtä kestävän matkailun puolesta ja tavoittelemassa STF-merkkiä.

Tutustu tarkemmin: Visit Finlandin Sustainable Travel Finland ohjelmaan.

2020 - Olemme sitoutuneet STF- ohjelman kestävän matkailualueen edistämiseen

1 Teemme reilua yhteistyötä
Visit Pyhä-Luosto tarjoaa alueen matkailutoimijoille ja kuntien edustajille mahdollisuuden osallistua yhteiseen kehittämiseen ja tekemiseen. Yrittäjiä kannustetaan suosittelemaan ja myymään ristiin toinen toistensa palveluja. 
Paikalliset asukkaat saavat mahdollisuuden tutustua alueeseen ja kokea matkailupalveluja alennettuun hintaan joka toinen vuosi järjestettävillä teemapäivillä. 


2 Huolehdimme luonnosta
Visit Pyhä-Luoston toimijat tekevät tiivistä yhteistyötä Metsähallituksen kanssa, luontomatkailuyrittäjillä on yhteistyösopimukset kunnossa ja he ovat sitoutuneet noudattamaan kestävän luontomatkailun periaatteita. Vierailijat ohjataan liikkumaan merkityillä reiteillä ja noudattamaan retkietikettiä. 


3 Kunnioitamme kulttuuriperintöä
Pyhä-Luoston matkailualueen yritysten tuotteistamisessa, ruokalistoilla, sisustuksessa ja tarinoissa on huomioitu alueen lappilainen, saamelainen ja arktinen kulttuuriperintö.


4 Edistämme hyvinvointia, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa
Pyhä-Luoston matkailualue työllistää paikallisia ja tavoittelee sesonkien pidentämistä niin, että vuoteen 2024 mennessä aukiolokuukausia on 10 ja toimintaan on sitoutunut 80% yrityksistä.


Pyhä-Luoston yritykset tarjoavat harjoittelu- ja työelämän tutustumisjaksoja nuorille ja panostavat ohjaamiseen. Alueen työntekijöille järjestetään kerran vuodessa yhteinen Tunturit tutuksi -perehdytyspäivä, jonka aikana tutustutaan alueen tarjontaan ja vahvistetaan paikallistuntemusta. 


Visit Pyhä-Luosto lisää alueen toimijoiden tietoisuutta inklusiivisestä matkailusta, jonka tavoitteena on vahvistaa yhdenvertaisuuden toteutumista niin asiakaskohtaamisissa kuin työyhteisöissäkin. Inklusiivinen matkailu huomioi eri tavoin esteelliset ja vammaiset ihmiset, sateenkariväestön ja etniset taustat.  


 5 Suosimme paikallista
Visit Pyhä-Luosto suosittelee alueen yrityksiä suosimaan lähi- ja paikallistuotteiden hyödyntämistä liiketoiminnassaan. 


6 Panostamme turvallisuuteen ja laatuun
Visit Pyhä-Luostolla on turvallisuussuunnitelma, joka päivitetään kaksi kertaa vuodessa. Erityistilanteista tiedotetaan nettisivuilla. Yritykset ovat sitoutuneet toimimaan turvallisuus huomioiden.

7 Huomioimme ilmastovaikutukset
Visit Pyhä-Luosto lisää alueen toimijoiden tietoisuutta ilmastovaikutuksista ja päästöjen pienentämisestä. Vuoteen 2025 mennessä alue tavoittelee tilannetta, jossa kaikkien yritysten sähkösopimukset ovat uusiutuvilla energialähteillä ja lämpöenergiatuotanto fossiilitonta. Hyvin monet yritykset ovat jo siirtyneet uusiutuvan energian käyttöön. 
Visit Pyhä-Luoston on aktiivinen toimija Lapin liiton yhteisissä päästölaskentahankkeissa (kuten Välkky-hanke). Hankkeen tuloksena on mm. toteutettu opas vähähiiliseen loma-asuntoon ”Kasvata tuottoa vaali luontoa”.


Matkailija voi saapua kohteeseen julkisilla liikenneyhteyksillä. www.perille.fi 


Pyhätunturin hiihtokeskus (Pyhä Ski Resort) on hiilineutraali hiihtokeskus ja monet muut yritykset ovat sitoutuneet hiilineutraaliustavoitteeseen. 


8 Viestimme avoimesti
Visit Pyhä-Luosto luo yhteisen mallin vastuullisuudesta viestimiseen madaltaakseen toimijoiden mahdollisuutta viestiä vastuullisuudesta. 
Annamme vastuullisuuslupauksen, jonka todentumista vierailijat kohteessa voivat arvioida. 


9 Kehitämme jatkuvasti yritystoimintaamme
Visit Pyhä-Luosto tiedottaa aktiivisesti alueen yrityksiä erilaisista yritystoiminnan kehittämistä tukevista koulutuksista ja toimenpiteistä. 


10 Sitoudumme kestävän matkailun periaatteisiin
Otamme aktiivisen roolin kestävän matkailun edistämisessä ja näiden kestävän matkailun periaatteiden toteuttamisessa. Teemme kestävän matkailun toimintasuunnitelman, jonka mukaan toimimme jatkossa yhä systemaattisemmin. Sitoudumme toimenpiteisiin ja haluamme oppia lisää myös tulevaisuudessa.


Myös sinä voit ollla mukana allekirjoittamalla Visit Finlandin 
Sustainable Finland Pledge

2022-2023 OSALLISTUIMME ELY-KESKUKSEN PILOTTIHANKKEESEEN OSAAVAA TYÖVOIMAA TYÖYHTEISÖ- JA KUMPPANUUSVERKOSTOILLA.

Visit Pyhä-Luoston jäsenyritykset osallistuivat 2022 ELY-keskuksen pilottihankkeeseen Osaavaa työvoimaa työyhteisö- ja kumppanuusverkostoilla. Hankkeen tavoitteena oli määritellä Pyhä-Luoston alueen osaavan työvoiman saatavuuden keskeisimmät kehityskohteet ja laatia tähän liittyvät pitkän ja lyhyen aikavälin alue- ja työyhteisökohtaiset kehittämissuunnitelmat.

2024 LIITYIMME MUKAA WE SPEAK GAY YHTEISÖÖN PUOLESTA PUHUMAAN SATEENKAARIYSTÄVÄLLISEN SUOMEN PUOLESTA

Visit Pyhä-Luosto on liittynyt mukaan We Speak Gay yhteisön jäseneksi, joka tekee työtä turvallisemman ja inklusiivisemman matkailun ja yhteiskunnan puolesta. 

Pyhä-Luostolle kaikki ovat tervetulleita nauttimaan tilasta, hiljaisuudesta ja luonnosta ja kohtaamme kaikki alueelle tulevat ja viihtyvät yhdenvertaisina ja pyrimme tuomaan kaikille turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta joka kuuluu kaikille. 

Tulevaisuudessa pyrimme viestimään selkeästi ja näkyvästi sateenkaarimatkailun turvallisuudesta Pyhä-Luostolla ja pyrimme toivottamaan sateenkaarimatkailijat tervetulleiksi. We Speak Gay- yhteisön avulla kasvatamme ymmärrystä sosiaalisen vastuullisuuden merkityksestä alueemme ja pyrimme kehittämään alueen vastuullisuutta yhä paremmaksi koko matkailualueella. 
 

We Speak Gay yhteisö tekee sateenkaariviestintää ja edistää sateenkaari-inklusiivisuutta

We Speak Gay yhteisö perustettiin 2018 lisäämään sateenkaariviestintää suomalaisessa matkailussa. Yhteisön tavoitteena on viestiä sateenkaariystävällisestä, sateenkaari-ihmisille turvallisesta matkailusta Suomessa.

Miksi sateenkaariviestintää kuuluu tehdä ?

Joka kolmannessa maailman maassa (69) homoseksuaalisuus on edelleen kriminalisoitu ja suurimmassa osassa maailman maita se ei ole sosiaalisesti hyväksyttyä. Tasa-arvo-arvoinen avioliittolaki on voimassa vain reilussa 30 maassa ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet toteutuvat vielä harvemmassa maassa. Kaikki tämä vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja aiheuttaa sen, että sateenkaari-ihmiset joutuvat pohtimaan matkustaessaan ja matkakohdetta valitessaan homofobiaa ja transfobiaa: sitä, miten ihmiset yrityksessä tai  matkakohteessa suhtautuvat heihin. He joutuvat pohtimaan omaa fyysistä ja henkistä turvallisuuttaan ja tekevät valintoja yritysten tai matkakohteen viestinnän perusteella. Sateenkaariviestinnän avulla voidaan lisätä sateenkaarimatkailijoiden turvallisuuden tunnetta ja vähentää matkailustressiä.

We Speak Gay yhteisössä on jäsenyrityksiä ja -tapahtumia jo toista sataa. Nyt yhteisö laajenee kumppaniverkostolla

We Speak Gay Members -yhteisössä on jo toistasataa yritystä, tapahtuma ja turvallisempaa tilaa, jotka tekevät sateenkaariviestintää ja viestivät näin sateenkaariasiakkailleen turvallisesta matkailuelämyksestä. Nyt yhteisö laajenee kumppanuusohjelmalla, jonka avulla BusinesstoBusiness yritykset ja yhteisöt voivat tukea yhteisön toimintaa. We Speak Gay Partner -yritykset sitoutuvat edistämään sateenkaari-inklusiivisuutta omassa verkostossaan. Tämä toteutuu We Speak Gay viestinnän, We Speak Gay koulutusten ja We Speak Gay tietoiskujen avulla. Näin lisätään tietoisuutta ja ymmärrystä seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta sekä sateenkaari-ihmisten pelkoja ja syrjintää kohtaan ja opitaan tekemään sateenkaariviestintää.

"Minua ovat jo pitkään lähestyneet yritykset ja yhteisöt, jotka haluavat kantaa sosiaalista vastuuta ja tukea We Speak Gay yhteisön toimintaa entistä turvallisemman ja inklusiivisemman matkailun toteutumiseksi Suomessa. Haluan antaa heille siihen mahdollisuuden, lisää tietoa ja työkaluja. Yhdessä voimme rakentaa Suomesta maailman sateenkaariystävällisimmän matkakohteen, aivan kaikille. Siihen tarvitaan tekoja ja siihen tarvitaan viestintää." sanoo sateenkariviestinnän asiantuntija ja We Speak Gay yhteisön perustaja Hannu Medina

Tutustu We Speak Gay yhteisöön 

STF- sertifioidut yritykset

Puhtaita paikallisia raaka-aineita ravintoloissa

Ravintolan ruokalistoilla ruoat, kuten kala, sienet, marjat, riistan- ja poronliha, ovat pääosin paikallisia raaka-aineita, jotka tuodaan läheltä mm. Sodankylässä, Pelkosenniemellä, Kemijärvellä. Tämän lisäksi Pyhä-Luoston ravintolat huolehtivat vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä

-Kasvisvaihtoehdot, ruokarajoitteiden ja allergioiden huomioiminen menuissa.

-Ruokahävikin minimoiminen.

-Välttää kertakäyttöpakkausten ja kertakäyttöisten astioiden käyttöä aina kun mahdollista.

-Ympäristöystävälliset puhdistusratkaisut ja puhdistusaineet.

-Vettä ja energiaa säästävien keittiölaitteiden käyttö.

-Biojätteen keräys ja kierrätys.

VisitPyhaLuosto_ravintolat_sundaymorningresort
Vastuulliset opastetut retket luonnossa

Arktinen luonto itsessään on asia, jonka haluamme säilyttää tuleville sukupolville. Tässä muutamia esimerkkejä työstä, jota Pyhä-Luostolaiset yritykset ovat tehneet varmistaakseen, että näin tapahtuu.

-Luontoretkiä tarjoavat yritykset ovat solmineet kestävän luontomatkailun periaatteisiin liittyvän yhteistyösopimuksen Metsähallituksen luontopalveluiden kanssa.

-Aiemmin moottorikelkkasafareilla käytetyt 2-tahtiset moottorikelkat on korvattu 4-tahtisilla moottorikelkoilla sekä uuden sukupolven sähkömoottorikelkkoja ovat ottaneet käyttöön Sunday Morning Resort (2019-2020) sekä Lapland Safaris Luosto (2023-2024)

-Eläinten hyvinvoinnista huolehditaan poro-, koira- ja hevostiloilla. Lapland Husky Safaris/ Lapland Safaris Luosto on mukana Eläinten hyvinvointi -ohjelmassa.

-Vältämme kertakäyttöisten pakkausten ja kertakäyttöastioiden käyttöä retkien aikana.
 

lucky_ranch_yotonyo_ratsastus
Julkinen liikenne ja saavutettavuus

Pyhä-Luosto tarjoaa julkisen bussiliikenteen Rovaniemen rautatieasemalta, linja-autoasemalta ja lentokentältä Luoston kautta Pyhälle ympäri vuoden (paitsi toukokuussa). Kemijärven juna-asemalta on myös julkinen bussikuljetus Pyhälle. Linja-autonkuljettajat osallistuvat säännöllisesti ennakoivaan ja taloudelliseen ajokoulutukseen. Ympäristöystävällisyydestä ja kustannustehokkuudesta huolehditaan ajoneuvoissa.

visitpyhaluosto_pastelli_tammikuu
Poronhoito ja saamelaiskulttuuri

Poronhoito on yksi Lapin perinteisistä elinkeinoista. Perinteet siirtyvät sukupolvelta toiselle. Sekä Jaakkolan Porotila että Koparan Poropuisto sisältävät ohjelmassaan kiehtovia tarinoita tästä perinteisestä elinkeinosta. Jaakkolan porotilalla asiakkaat saavat myös tietoa saamelaisesta kulttuurista ja perinteistä saamelaistaustaisen tilan rouvan Anun kertomana.

eSled Safari Poropuisto Koparaan
Valaistus ja valosaasteen minimointi

Yksi hienoimmista elämyksistä on upean tähtitaivaan ja revontulten kokeminen alueellamme ja tarjoamme jokaiselle vierailijalle maksuttoman Aurora Alert! revontulihälytys applikaation. Olemme myös pyrkineet valaistuksen ja valosaasteen vastuullisiin valintoihin. 

Luostolla valaistusjärjestelmä on vaihdettu LED-valoihin hiihtoladuilla ja kävelyreiteillä Luoston kylän keskustassa. Tämä vähentää energiankulutusta pitkällä aikavälillä 50%. Lisäksi Ahvenlammen ulkoilureitin ympäri kiertävä valaistus on suunniteltu revontulialueeksi ja täysin valosaasteen minimoimiseen, mutta turvalliseen liikkumiseen.  Pelkosenniemen kunta on vaihtanut Pyhän alueen latuvalaistuksen uusiin LED-valoihin syksyllä 2023. Pyhän rinnevalaistusta on automatisoitu energiatehokkaaksi.

VisitPyhaLuosto_Auroras
Ympärivuotista yritystoimintaa ja pysyviä työpaikkoja

Tavoitteena on kehittää liiketoimintaa Pyhä-Luostolla, jotta nämä kaksi keskusta voivat palvella vahvemmin ympäri vuoden. Pitkällä aikavälillä tämä lisää alueella asuvien ihmisten pysyvien työpaikkojen määrää. Tämän kehityksen myötä myös hyvinvointi lomakeskuksessa ja lähikunnissa paranee.

Alueen matkailun työnantajat panostavat siihen, että heidän työntekijänsä viihtyvät alueella, löytävät mieleistä tekemistä vapaa-ajalle sekä tarvitsemansa palvelut. 

Kuksat_talvi
Kestävää rakentamista luontoa kunnioittaen

Alueella toimivat yritykset rakentavat kestävästi luonnonmateriaaleja käyttäen ja vieressä olevaa Pyhä-Luoston kansallispuistoa kunnioittaen.

Pyha_Kurula's_Resort
Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen ja Pyhä-Luoston kansallispuiston suojelu

Metsähallitus tekee aktiivisesti työtä Pyhä-Luoston kansallispuiston suojelussa, monimuotoisuuden ja kulttuuriperinnön ylläpitämisessä ja yhteistyössä luontomatkailuyritysten kanssa kestävän luontomatkailun toiminnassa. Vuoden 2023 lopussa Pyhä-Luoston kansallispuisto sai vastuullisen matkailun STF-tunnuksen.

Sen lisäksi Ukko-Luoston huipulle on avattu 2022 syksyllä Ukko-Luoston maisematupa joka on suunniteltu päiväretkeilijöille ja luontomatkailuyrityksille Pyhä-Luoston kansallispuistoon ja alueen arktiseen luontoon tutustumiseen.

Pyhä-Luoston kansallispuistossa on paranneltu ja kunnostettu reittejä. Reittien kunnostustöillä halutaan luonnollisesti parantaa käyttäjien kokemusta ja mahdollistaa luontoelämykset mahdollisimman monelle. Samaan aikaan pyrkimys on suojella kansallispuiston herkkää luontoa ylimääräiseltä kulumiselta ohjaamalla kulku olemassa oleville reiteille niitä parantamalla.

VisitPyhaLuosto_kansallispuisto

Vastuulliset valinnat lomallasi

Pyhä-Luostolla olemme sitoutuneet laajasti kestävään kehitykseen. Huomioimalla seuraavat helpot vinkit vierailusi aikana olet mukana yhteisessä työssä ympäristömme hyväksi.

Kierrätys

Molemmista keskuksista Pyhältä ja Luostolta löytyy kierrätysasemia joissa voidaan kierrättää seuraavat materiaalit: 

  • lasi
  • metalli
  • sekajäte
  • paperi
  • pahvi
  • muovi

Biojätettä ei voida tällä hetkellä kierrättää Pyhä-Luostolla, koska alueella ei ole toimijaa, joka voisi hyödyntää biojätteen kierrättämisen tai kuljettaa biojätettä. Biojätteen tehokkain kierrätys alueella on sekajätteen joukossa. 

Kierrätyspisteet löydät täältä: https://kierratys.info/

Ympäristöystävälliset majoituskohteet

Pyhä Igloos ulko

Pyhä Igloos

Pyhä Igloos tuottaa omilla aurinkopaneeleilla kaiken käytettävän energian keväästä syksyyn. Lisäksi Pyhä Igluissa on maalämpö, aurinkopaneelit ja ilmalämpöpumput jotka tekevät majoituksesta energiatehokkaan.  Yritys on Green Key-sertifioitu.
Astelli igloos Pyha-Luosto

Pyhä Northern Lights Village

Aurora Suites -huoneistoissa ja Aurora Huteissa on maalämpö ja aurinkopaneelit. Kaikissa majoitusyksiköissä on ilmalämpöpumput.
Kuvituskuva

Pyhä Ski-inn kohteet

Hotelli Pyhätunturissa, Pyhä Suitesissa ja Pyhälinnan huoneistoissa on hakkeen käyttöön perustuva keskuslämmitys.
Sundaymorningresort_hotel_room

Sunday Morning Resort

Resortti sijaitsee oman metsän ympäröimänä joka toimii hiilinieluna. Rakennusten lämmitysjärjestelmä on täysin automatisoitu. Resortti kierrättää 100 % jätteestä. Biojätteen kompostoidaan ja hyödynnetään omalla kasvimaalla, jossa käytetään vain orgaanisia lannoitteita.
Kurulas_Resort_suite

Kurulas Resort

Kurula’s on suunniteltu ympäristö ja ekologisuus huomioiden. Energiatehokas hirsihotelli sulautuu metsän keskelle järven rantaan ja käyttää lämmitykseen vesistölämpöä.
Kultakero ravintola

Ski-inn Kultakero

Ski-inn Kultakerot on jämerästä kotimaisesta hirrestä. Puu materiaalina sopii Pyhälle, harmaa hirsi on yhtä aikaa sekä tyylikästä että kodikasta. Myös huoneistojen sisustuksessa hyödynnetään puuta sekä muita luonnonmateriaaleja. Huikeat näköalat tunturiin kruunaavat luonnonläheisen tunnelman.
Santas_Hotel_Aurora_Restaurant

Santa's Hotel Aurora

Kiinteistöissä käytetään automatisoitua kiinteistötekniikkaan jolla säästetään vettä, sähköä ja lämmitysenergiaa. Santa's Hotel Aurorassa ja Aurora Glass Iglossissa on maalämpö- ja ilmalämpöpumput. Santa's Hotelleja ohjaa kansainvälinen ympäristöstandardi ISO:14001
Lapland Hotels Luostotunturi

Lapland Hotels Luostotunturi

Lapland Hotels Luostotunturi on suorittanut vastuullisen matkailun STF-merkin ja sen laatuvaatimukset vuonna 2022.