Vapaalaskija Pyhällä

Tavoitteena maailman puhtain hiihtokeskus

Tutustu Pyhän hiihtokeskuksen vastuullisuusohjelmaan.

Pyhän hiihtokeskuksen vastuullisuusohjelma 

Tavoitteenamme on luoda Pyhästä maailman puhtain hiihtokeskus. Monet asiat Pyhällä tukevat ja velvoittavat meitä pyrkimään kohti tätä tavoitetta. Pyhällä, kuten muuallakin Lapissa, on tutkitusti maailman puhtain ilma. Myös pohjoisen juomavesi tunnetaan maailman puhtaimpana. Sijaintimme Suomen vanhimman kansallispuiston sylissä on keskeinen osa Pyhän kokemusta. 

Pyhän vastuullisuusohjelman tehtävä on vaalia sitä omaleimaista tunturifiilistä, josta Pyhä tunnetaan. Haluamme kasvattaa Pyhää kestävästi ja kansallispuiston luontoa kunnioittaen niin, että myös seuraavat ja sitä seuraavat sukupolvet saavat siitä nauttia.

Ympäristöohjelmamme otettiin käyttöön vuonna 2008. Vuonna 2019 se päivitettiin vastuullisuusohjelmaksi, joka sisältää myös yhteiskunnallisen ja taloudellisen vastuullisuuden. 

Suorien co2-päästöjemme vähennys on noin 90 % vuodesta 2008. Vähennyksen olemme saavuttaneet siirtymällä uusiutuvista luonnonvaroista tuotettuun sähköön ja biokaukolämpöön sekä uusiutuvan polttoöljyn käyttöön. 

Tutustu vastuullisuusohjelmamme tärkeimpiin tekoihin ja tavoitteisiin tällä sivulla.

Ympäristövastuu

Olemme hiilineutraali hiihtokeskus scope 1- ja 2-osalta vuodesta 2011 lähtien. Scope 3-osalta olemme aloittaneet selvitystyön Valtiokonttorin helmikuussa 2023 julkaiseman ohjeistuksen perusteella. 

 

Tarjoamme mahdollisuuden autottomaan laskettelulomaan Ski-Inn-majoituskohteissa rinteiden ja palveluiden vieressä.

 

Olemme sitoutuneet EU:n energiatehokkuussopimukseen ja energiatehokkuuden parantaminen on meille jatkuvaa työtä.

Pyhä Ski Resort talvi
Yhteiskunnallinen vastuu

Kehitämme aktiivisesti alueellista elinvoimaa työllistämällä, investoimalla ja maksamalla veroja paikallisesti.

 

Tuemme ja innostamme nuoria lumilajien pariin ja liikkumaan.

 

Pyhä Ski Resort perhe
Taloudellinen vastuu

Olemme suomalainen perheyritys ja ohjaamme yrityksen tuloksesta 75 % toiminnan kehittämiseen.

 

Emme tavoittele pikavoittoja – meille kvartaali on 25 vuotta.

 

Investoimme ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, jotta tulevilla sukupolvillakin on mahdollisuus nauttia lumesta.

Pyhä Ski Resort lumiaidat

Vastuullisuustekojemme aikajana

 

2000: Pyhä Master Plan luodaan – autottoman lasketteluloman mahdollistaminen

Haluamme tarjota matkailijalle mahdollisuuden autottomaan laskettelulomaan Ski Inn -majoituskohteissa. Rakennamme Pyhää niin, että rinteet ja palvelut ovat kävelymatkan päässä majoituksesta.

Pyhän hiihtokeskuksen Master Plan on luotu vuonna 2000 ja se on suunniteltu yhteistyössä kanadalaisen Ecosign Mountain Resort Planners -suunnittelutoimiston kanssa. Suunnitelman ytimenä on viihtyisä kävelykylä, rinteiden ja palveluiden hyvä saavutettavuus ilman autoa sekä niin kutsutut kuumat ski-in/ski-out pedit, joiden avulla saadaan majoituspalveluille mahdollisimman suuri käyttöaste sen sijaan, että yksityisten omistamat lomamajoitukset olisivat suurimman osan vuodesta tyhjillään. Näin vähennetään rakentamisesta syntyvää ekologista vaikutusta sekä loma-asuntojen aiheuttamaa energian kulutusta.

2008: Ympäristöohjelman käyttöönotto, Ski-Inn huoneistot hiilineutraaleiksi, sitoutuminen EU:n energiatehokkuussopimukseen

Pyhän hiihtokeskus on ollut vastuullisen matkailun pioneeri jo 1990-luvulta asti, jolloin osallistuimme yhtenä ensimmäisistä suomalaisista matkailuyrityksistä MEK:n kestävän matkailun pilottiprojekteihin. Ympäristöohjelmamme otettiin käyttöön yhdessä sisartunturi Rukan kanssa vuonna 2008. 

Vuonna 2008 siirryimme uusiutuvista luonnonvaroista tuotetun sähkön ja kaukolämmön käyttöön ja vähensimme näin kasvihuonekaasupäästöjämme noin 80 %. Ski-Inn huoneistomme muuttuivat energiankäytöltään hiilineutraaleiksi.

Pyhä liittyi EU:n energiatehokkuussopimuksen ensimmäiseen vaiheeseen vuonna 2008 ja jatkoi vuonna 2017 uutta sopimusta, joka päättyy 2025. EU:n energiatehokkuussopimuksen tavoite on parantaa energiatehokkuutta 7,5 %.

2011: Hiihtokeskus hiilineutraaliksi energiakäytön osalta

Pyhän hiihtokeskus on toiminut uusiutuvalla energialla vuodesta 2008 lähtien.
Siten hissien pyörittämisestä, lumetuksesta, rinteiden valaistuksesta ja kiinteistöjen lämmityksestä ei aiheudu kasvihuonekaasupäästöjä. Vuonna 2011 Pyhästä tuli Pohjoismaiden ensimmäinen energian käytön osalta hiilineutraali hiihtokeskus (scope 1 ja scope 2), kun aloimme kompensoimaan fossiilisen energian käytöstä aiheutuvat päästöt (eli rinnekoneiden polttoaineet sekä henkilökunnan työmatkoista, kuten lentomatkustamisesta, aiheutuvat CO2-päästöt). Pyhätunturi Oy:n hiilijalanjäljen on laskenut Nordic Offset.

Kompensoimme vuosittain CO2-päästöt Nordic Offset -palvelun avulla. Ostamalla päästövähennyksiä kyseisen palvelun kautta polttoaineiden hiilijalanjälkeä vastaava summa välitetään WWF:n tukemiin Gold Standard -sertifioituihin uusiutuvan energian projekteihin.

Pyhätunturi Oy:n tekemät kompensoinnit kaudella 2021–2022 löytyvät Gold Standard -rekisteristä sekä Verra-rekisteristä.

Ennen MyDieseliin siirtymistä vuonna 2021 kompensoitavien päästöjemme kokonaissumma Pyhällä oli 224 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa. Ne jakautuivat seuraavasti: rinnetoimintojen päästöt 221.6 t CO2, työntekijöiden matkustuspäästöt (lentomatkat) 0,7 t CO2, auton käyttö 1,4 t CO2. MyDieselin käyttöönoton myötä rinnetoiminnan kompensointitarve laski 80 %.

2019: Ympäristöohjelma laajenee vastuullisuusohjelmaksi

Vuonna 2019 ympäristöohjelmamme päivitettiin vastuullisuusohjelmaksi, joka sisältää myös yhteiskunnallisen ja taloudellisen vastuullisuuden. Vastuullisuusohjelman myötä tarjosimme kaudella 2019–2020 ensimmäistä kertaa ilmaisen kausikortin Pyhätunturin lähialueilla  (Pelkosenniemi, Kemijärvi, Savukoski ja Sodankylä) asuville 10-vuotiaille.  Tätä perinnettä jatkamme vuosittain. 

2019: Kierrätysmahdollisuuksien parantaminen

Pyhällä halutaan panostaan kierrätykseen, sillä oikein lajiteltuna jäte muuttuu roskasta raaka-aineeksi tai energianlähteeksi. Vuonna 2019 paransimme Ski-Inn majoituskohteiden ja muiden kiinteistöjemme jätelajittelumahdollisuuksia. Käytössämme on nyt biojätteen, lasin, metallin, kartongin, paperin ja polttokelpoisen jätteen keräys.

Pyhän Ski-Inn majoitusten lajitteluohjeisiin voit tutustua tarkemmin täällä.

2020: Sustainable Travel Finland -merkki Pyhälle

Sustainable Travel Finland

Pyhätunturi Oy yhdessä Rukakeskus Oy:n kanssa olivat ensimmäiset hiihtokeskukset Suomessa, joille myönnettiin Sustainable Travel Finland -merkki heinäkuussa 2020. Sustainable Travel Finland on Business Finlandin hallitsema kestävän matkailun ohjelma, jonka tavoitteena on tarjota matkailuyrityksille ja -destinaatioille kestävän matkailun kehittämismalli, jolla vastuullisten toimintatapojen systemaattinen omaksuminen helpottuu.

Sustainable Travel Finland -ohjelman kriteereihin kuuluu muun muassa sitoutuminen kestävän matkailun kehittämiseen, tietotaidon lisäämiseen, kehityssuunnitelman toteuttamiseen sekä vastuullisesta matkailusta viestimiseen. Olemme sitoutuneet noudattamaan Visit Finlandin kestävän matkailun periaatteita kaikessa toiminnassamme. Ohjelmaan sisältyy myös säännöllistä auditointia. Lisää kriteereistä voi lukea Sustainable Travel Finland -ohjelman sivuilta.

Sustainable Travel Finland -merkki rohkaisee jokaista matkailijaa kunnioittamaan, vaalimaan, nauttimaan ja rakastamaan Suomen luontoa. Kannustamme kaikkia tekemään kestävän matkailun lupauksen – tutustu videolta lupauksen sisältöön:

2021: Uusiutuva polttoöljy käyttöön – vähentää rinnekoneiden päästöjä jopa 90 %

Vuonna 2021 otimme käyttöön 100-prosenttisesti jätteistä ja tähteistä tehdyn Neste MY Uusiutuvan Polttoöljyn™.

Uusiutuvalla polttoöljyllä saadaan aikaan merkittävä ilmastovaikutus, sillä sen käyttöön siirtyminen vähentää Pyhän ja Rukan rinnekoneiden kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia verrattuna fossiilisen polttoöljyn käyttöön. Tämä tarkoittaa, että kasvihuonekaasupäästöt vähenevät yli 600 tonnia vuodessa, mikä vastaa 230 henkilöauton poistamista Suomen tieliikenteestä vuodeksi (Elinkaaripäästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2018/2001/EU) mukainen). Kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi uusiutuvaan polttoöljyyn siirtyminen vähentää lähipäästöjä, sillä Neste MY Uusiutuva Polttoöljy palaa fossiilisia polttoaineita puhtaammin.

Hissit ja kiinteistöt käyttävät uusiutuvaa energiaa ja keskitymme energiatehokkuuden parantamiseen

 • Olemme käyttäneet uusiutuvaa sähköä vuodesta 2008. Käyttämämme sähkö tuotetaan vesi- ja tuulivoimalla ja lämmitämme kaikki kiinteistöt biokaukolämmöllä. 
 • Rinnekoneemme kulkevat Neste MY Uusiutuvalla Polttoöljyllä™, joka on valmistettu 100-prosenttisesti jätteistä ja tähteistä. Vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 % verrattuna fossiilisen polttoöljyn käyttöön – Pyhällä tämä on määrällisesti yli 200 tonnia vuosittain. Sen lisäksi pyrimme vähentämään polttoaineen käyttöä optimoimalla rinnekoneiden reittejä ja välttämällä tyhjäkäyntiä. Rinnehuollon moottorikelkkojen kulutus on pudotettu puoleen vaihtamalla ne 2-tahtisista 4-tahtisiin. Testaamme myös sähkökelkkojen käyttöä. 
 • Kompensoimme WWF:n suositteleman Gold Standard -sertifikaatin mukaisesti henkilökunnan työmatkoista, esimerkiksi lennoista ja automatkoista syntyvät päästöt. 
 • Parannamme energiatehokkuutta jatkuvasti, keskittyen mm. ilmanvaihtoon, lämmitykseen ja vedenkulutukseen. 
 • Muita esimerkkejä ovat led­lamput, ilmalämpöpumput ja vedenkulutusta vähentävät säästöhanat. Vedenkäyttöä seuraamme Smartvatten-palvelun avulla, joka hälyttää mm. vuodoista ja valumaan jääneestä hanasta. Vettä säästävien suihkupäiden ansiosta Ski-Inn huoneistoissa on saatu noin 25 % vedensäästö. 
 • Rinteiden valaistus on automatisoitu mahdollisimman energiatehokkaaksi ja rinnevalojen tekniikkaa päivitetään uuteen, energiatehokkaampaan kalustoon käyttöiän tullessa loppuun.
 • Olemme tehneet isoja investointeja lumetusjärjestelmämme energiatehokkuuden parantamiseksi. Uudella tekniikalla toimivat lumitykit ovat automatiikan säätelemiä ja reagoivat sääolosuhteisiin optimoiden lumetuksen energiatehokkuutta sekä veden käyttöä. Näin saadaan aikaan merkittävä säästö sekä veden että energian kulutuksessa. Tykkilumetuksen tarvetta on lisäksi vähennetty lumiaidoilla, jotka keräävät talteen luonnonlunta. Lumitykkien käytön vähentäminen säästää runsaasti energiaa ja vettä.

Energiatehokkuuden parantamisessa töitä riittää pitkälle tulevaisuuteen.

Mitä tarkoitamme, kun puhumme hiilineutraalista hiihtokeskuksesta?

Greenhouse Gas Protocol -standardi jakaa päästöt kolmen luokkaan, eli scopeen.

Greenhouse Gas Protocol -standardin mukaan olemme hiilineutraali yritys scope 1 ja scope 2 -luokissa. Scope 3-luokan osalta olemme aloittaneet selvitystyön Valtiokonttorin helmikuussa 2023 julkaiseman ohjeistuksen perusteella.

Greenhouse Gas Protocol -standardissa yrityksen päästölähteet jaotellaan kolmeen eri luokkaan. Näitä luokkia kutsutaan englanninkielisellä termeillä scope 1, scope 2, scope 3.

Scope 1 -luokkaan luetaan kaikki yrityksen suorat kasvihuonekaasupäästöt, jotka aiheutuvat omistetuista kiinteistöistä, omasta energiantuotannosta ja omistetuista sekä hallinnoimista ajoneuvoista.

Scope 2 -luokkaan luetaan ostetun sähkön, höyryn tai lämmön kuluttamisesta peräisin olevat kasvihuonekaasupäästöt. Uusiutuvilla energianlähteillä tuotetusta sähköstä ja lämmöstä ei tule laskennallisia päästöjä.

Scope 3 -luokkaan luetaan muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt. Scope 3 -luokka jakautuu vielä 15:een eri kategoriaan, joita ovat muun muassa hankinnat, liikematkustaminen sekä jätteet.

Master plan ja Ski-Inn konsepti – lomailua ilman autoa

 • Ski-Inn huoneistoissa lomailet hyvällä mielellä, sillä kaikki käyttämämme sähkö- ja lämmitysenergia on tuotettu uusiutuvilla luonnonvaroilla jo vuodesta 2008 asti. Kaikista majoituskohteista pääsee muutamalla askeleella tai laskien lähimmälle hiihtohissille ja myös palvelut sijaitsevat kävelyetäisyydellä. Ski-Inn kohteiden sijainnilla rinteiden ja palveluiden läheisyydessä on merkittävä vaikutus sekä loman helppouteen että ympäristöjalanjälkeen, sillä se vähentää tarvetta liikkua autolla. 
 • Ski­-Inn omistusmalli, jossa yksityisten omistamia lomahuoneistoja vuokrataan ympäri vuoden, on ekologisesti vastuullinen valinta: se vähentää rakentamisen tarvetta ja nostaa huoneistojen käyttöasteita yhdistämällä omistus-­ ja vuokrahuoneistot. Lue lisää Ski-Inn omistusmallista.
 • Panostamme lajitteluun. Ski-Inn kohteissa on mahdollisuus kierrättää ne lajikkeet, joihin on olemassa alueellinen keräyspalvelu. Kierrätysmahdollisuuksia parannetaan jatkuvasti yhteistyössä kunnan ja muiden toimijoiden kanssa. Tutustu lajitteluohjeisiin tarkemmin.
 • Palveluiden ja tarvikkeiden hankinnoissa huomioidaan vastuullisuusasiat ympäristön, yhteiskunnan ja talouden näkökulmista. Ski-Inn hotellien ja huoneistojen siivouksesta vastaa SOL-palvelut, jolle on myönnetty pohjoismainen Joutsenmerkki.

Tutustu Pyhän Ski-Inn majoitukseen

Perheyritys joka maksaa verot Suomeen

 • Lakien ja asetusten noudattaminen on Pyhän hiihtokeskuksen yhteiskunnallisen vastuullisuuden perusta. Pyhän hiihtokeskuksen omistava Ahon perhe on sitoutunut pitämään yrityksensä Suomessa ja maksamaan verot Suomeen.
 • Pyhän hiihtokeskus on Pelkosenniemen kunnan suurin työnantaja, jonka johdosta olemme myös merkittävä alueellinen vaikuttaja. Toiminnassamme haluamme olla reilu ja luotettava yhteistyökumppani ja edistää rehtiä yhteistyötä Pyhän matkailualueella ja lähikunnissa.
 • Yksi tärkeimmistä asioista yhteiskuntavastuullisuudessamme on lasten ja nuorten lasketteluharrastuksen tukeminen. Tarjoamme vuosittain Pelkosenniemen, Kemijärven, Savukosken ja Sodankylän 10-vuotiaille lapsille kausikortin rinteeseen ilmaiseksi. Muun ikäisille lähialueiden asukkaille tarjoamme kausikortit alennettuun hintaan. Lisäksi tuemme paikallisia urheilijoita heidän tavoitteissaan.
 • Paikallisuuden tukeminen, kuten paikallisten palveluiden ja tuotteiden käyttö sekä paikallisten ihmisten palkkaaminen ovat meille tärkeitä asioita. Myös ympärivuotisen liiketoiminnan kehittäminen ja ympärivuotisten työpaikkojen lisääminen tukevat yhteiskuntavastuullisuuttamme.
 • Tahtotilamme säilyttää kotimaan markkina meille tärkeimpänä tulevaisuudessakin on keskeinen osa Rukan ja Pyhän vastuullisuutta ja lähimatkailun edistämistä.
 • Tuemme asioita, jotka edistävät kestävää kehitystä. Uusiutuviin energiatuotantohankkeisiin, joiden positiivinen ympäristö- ja aluetalousvaikutus on suurempi kuin maisemahaitta, suhtaudumme myönteisesti, esimerkiksi tuulivoimapuistot.
 • Yhteiskuntavastuullisuus tarkoittaa meille myös toimintamme avoimuutta päätöksenteossa ja raportoinnissa sekä ihmisten tasapuolista hyväksymistä ja kohtelua. Emme hyväksy rasismia missään muodossa ja kannatamme ehdotonta tasavertaisuutta sekä sukupuolten tasa-arvoa. Tasavertaisuutta edistämme muun muassa kansainvälisten paralumilautailun ja para-alpin harjoitusleirien ja kilpailujen järjestämisellä.

Kestävää kehitystä sukupolvelta toiselle

 • Pyhän hiihtokeskuksen taloudellisen vastuullisuuden tärkein tavoite on kannattava liiketoiminta, joka mahdollistaa palkanmaksun henkilöstölle, investointien tekemisen, kilpailukyvyn parantamisen, ympärivuotisten työpaikkojen lisäämisen ja osingon maksun omistajille.
 • Toimiessamme kannattavasti pystymme myös huolehtimaan ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisista tavoitteista ja velvoitteista. Toisaalta kestävän kehityksen mukainen toiminta sekä ilmastonmuutoksen ennakointi ja siihen sopeutuminen ovat edellytyksiä taloudellisesti kestävälle toiminnalle tulevaisuudessa.
 • Erityisesti lumivarmuuden sekä hissien tuulivarmuuden parantaminen ovat avainasioita taloudellisesti kannattavan toiminnan varmistamiseksi. Pyhällä lumivarmuutta on parannettu muun muassa lumetusjärjestelmän automatisoinnilla sekä lumiaitojen jatkuvalla kehittämisellä.
 • Tuulivarmuuden parantamiseksi Pyhä Express -hississä on käytössä niin sanotut myrskytuolit, joiden avulla hissiä voidaan pitää päällä kovillakin tuulilla. Lisäksi Pyhä Expressin yläasema on suunniteltu niin, että se vähentää tuulen vaikutusta hissin toimintaan.

Pyhän hiihtokeskus on perheyritys toisessa sukupolvessa. Omistajien (Ahon perhe) tavoitteena on yhtiöiden säilyminen suomalaisena perheyrityksenä ja niiden siirtyminen aikanaan kolmannen sukupolven omistukseen. Tavoitteena on kasvattaa yhtiöiden arvoa pitkäjänteisesti yli suhdanteiden muun muassa seuraavien taloudellisten tavoitteiden mukaisesti:

Liikevoitto yli 10 %
Omavaraisuusaste yli 50 %
Tuloksesta 75 % sijoitetaan takaisin yritysten kehittämiseen
 

Image
palaute-icon-sininen
Anna palautetta
Onko sinulla idea tai ehdotus, jonka avulla voisimme parantaa vastuullisuusohjelmaamme? Kerro se meille palaute@pyha.fi.
Protect Our Winters Finland

Olemme yksi Protect Our Winters Finlandin pääyhteistyökumppaneista. Tuemme järjestön toimintaa ja teemme yhteistyötä viestiäksemme asiakkaillemme ympäristöystävällisempien valintojen tärkeydestä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. 

Tutustu Kestävästi Pyhälle -oppaaseen

Protect Our Winters Finland Pyhä

Lue lisää vastuullisuudesta Pyhällä:

Pyhä Ski Resort ilmakuva

Pyhätunturin ympäristötavoitteet ovat maailman kunnianhimoisimmat

Protect our winters Pyhä

Tähtäimessä hiilineutraali hiihtoloma

Pyhätunturi talvi skinnaus

Kestävämpää laskemista

Varaa ympäristöystävällinen loma 

Image
hiilineutraali icon
Osta hissiliput
Pyhän hiihtokeskus käyttää uusiutuvaa sähköä, uusiutuvaa polttoöljyä ja biokaukolämpöä. Jäljelle jäävä, fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyvä hiilijalanjälki kompensoidaan.

Image
ski-in ski-out
Varaa Ski-Inn majoitus
Käyttämämme sähkö on tuotettu uusiutuvista luonnonvaroista ja lämpö puuhakkeella. Lisäksi huoneistojen sijainti kävelymatkan päässä hisseiltä ja palveluista vähentää autolla ajamisen tarvetta.
Image
juna icon
Osta junaliput
Kätevin ja ympäristöystävällisin tapa saapua Pyhälle on yöjunalla Kemijärvelle tai Rovaniemelle ja siitä suoralla bussiyhteydellä perille saakka.