ilmakuva

Kultakeron hissilippuarvonnan säännöt

HissilippuARVONNAN SÄÄNNÖT JA EHDOT

Hissilippuarvonnan (jäljempänä "Arvonta") järjestäjä on Pyhätunturi Oy (jäljempänä "Järjestäjä"). Arvonta järjesteään 1.9.2022 - 30.9.2022 välisenä aikana Ski-Inn Kultakeroon majoitusvarauksen tehneiden henkilöiden kesken.

OSALLISTUMINEN

Kaikki Ski-Inn Kultakeroon 1.9.-30.9.2022 välisenä aikana majoitusvarauksen tehneet henkilöt osallistuvat arvontaan. Kukin henkilö voi osallistua arvontaan kerran.

Arvonta järjestetään kaikkien vähintään 18-vuotiaiden Suomessa asuvien henkilöiden kesken. Arvontaan eivät voi osallistua Järjestäjän ja heidän yhteistyökumppaniensa ne työntekijät, jotka ovat osallistuneet arvonnan järjestämiseen.

Viimeinen osallistumispäivä on 30.9.2022 klo 23.59, ellei toisin ilmoiteta. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa aikataulua perustellusta syystä. Mikäli arvonta keskeytetään ennenaikaisesti, palkinto arvotaan keskeyttämiseen mennessä osallistuneiden kesken.

PALKINTO

Arvonnassa palkintona on Pyhätunturin hissilippu, joka on voimassa Ski-Inn Kultakeroon tehdyn majoitusvarauksen ajan. Palkinto arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken.

Palkinnon voittajaan (jäljempänä ”Voittaja”) otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti.

PALKINTOEHDOT

Palkinto arvotaan 11.10.2022. Palkinnon voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti osallistujan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli voittajaa ei tavoiteta sähköpostitse tai muutoin hänen antamiaan yhteystietoja käyttäen 17.10. klo 9.00 mennessä, lunastamaton voitto mitätöityy ja suoritetaan uusi arvonta.

Käyttämätöntä palkintoa tai sen osaa ei korvata, eikä palkintoa voi muuttaa rahaksi tai siirtää toiseen ajankohtaan. Järjestäjä ei vastaa mistään mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu toimenpiteeseen osallistumisesta, palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Palkinto ei pidä sisällään kuljetuksia Pyhälle.

Järjestäjä maksaa palkinnoista lakisääteisen arpajaisveron.

MUUT EHDOT

Järjestäjä vastaa arvonnan sisällöstä. Järjestäjä ei vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta internetyhteydessä tai yhteisöpalveluissa (esim. Facebook) tapahtuneista teknisistä muutoksista tai käyttökatkoksista.

Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen hyväksymistä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. Toimenpiteeseen ja sen sääntöihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lain valintaa koskevat säännöt. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.

Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä toimenpiteestä henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Järjestäjä voi lähettää sähköpostitse osallistujalle arvontaan liittyvää informaatiota toimenpiteessä kuvatulla tavalla. Toimenpiteeseen kuuluvan sähköpostin lähettämisen kohdentamiskriteerinä voi olla osallistujan antama tieto, valinta tai tekemä toiminto, esimerkiksi linkin avaaminen tai avaamatta jättäminen. Pyhätunturi Oy:n tietojensuojakäsittelyyn voi tutustua täällä.

Pyhätunturi Oy pidättää oikeudet muutoksiin. 

Järjestäjä: Pyhätunturi Oy