Ilmakuva Antti Flander

Jyrkänpartaantien tontit

Myytävänä yhteensä kymmenen tonttia uuden PohjoisExpress-hissin tuntumasta.

VARAUSTILANNE

Varaustilanne päivitetty 28.11.2023.

Jyrkänpartaantien kaava-alue alkaa rakentua. Alueen kaavatie on valmis, ja tonteille on kaivettu vesi-, viemäri- ja sähköliittymät. Myyntiin tulleista tonteista vapaina ovat maastohiihtoladun eteläpuolen tontit 917-4 ja 917-5 (44.000€), sekä maastohiihtoladun pohjoispuolelta tontit 915-1, 915-2 ja 915-3 (38.000€). Ota yhteyttä, mikäli olet kiinnostunut näistä varauksista tonteista. Vielä myymättömille tonteille on jo ostettu vesi- ja viemäriliittymät, joiden kustannus (6.073 €) lisätään kauppahintaan.


Lisätiedot:
Juha Lappalainen, Pyhätunturi Oy
juha.lappalainen@pyha.fi , GSM 050 523 8708

TONTIT

Myytävät tontit: Alueen tontit (10 kpl) sijoittuvat maastohiihtoreitin ylä- ja alapuolelle. Jyrkänpartaantie 1-5 (3 kpl) sijaitsevat maastohiihtoreitin alapuolella (pohjoispuolella) ja Jyrkänpartaantie 8-20 (7 kpl) maastohiihtoreitin yläpuolella (eteläpuolella) rajoittuen takaosastaan Aittakurun harjanteen rakkakivikkoon.

Alueella on voimassa oleva asemakaava. Pohjoisrinteen jyrkempi puoli ja PohjoisExpress-hissin ala-asema sijaitsevat alueesta noin 200 m länteen. Ylemmiltä tonteilta on puuston yli näkymät pohjoiseen Pyhäjärven suuntaan ja pohjoistaivaalle.

Asemakaavan mukainen kaavatie on valmistunut syksyllä 2023. Kaavatiestä tulee yksityistie, jonka ylläpitoa varten muodostetaan hoitokunta tulevien kiinteistöjen omistajien kesken. Tonttien ostajat tilaavat vesi-, viemäri- ja sähköliittymät Pyhä-Luosto Vesi Oy:n ja Koillis-Lapin Sähkö Oy:n voimassa olevien hinnastojen mukaisesti. Lähin valokuitu sijaitsee Pohjoisrinteentien ja Hevosenkengän risteyksessä (Elisa ja Napapiirin Vesi ja Energia) ja se voidaan vetää tonteille, jos liittyjiä on kustannukseen nähden riittävästi.

Tonttien leveys on 29-31 metriä ja syvyys n. 50 metriä ja pinta-ala n. 1500-1700 m2.

Jyrkänpartaantien tontitJyrkänpartaantien tontit

Rakennusmääräykset asemakaavassa:

Tonteilla on RA I ½ -kaavamerkintä ja 120 kerros-m2 rakennusoikeus. Muut olennaiset rakennuskaavamääräykset:

 • RA-alueilla saarakennuspaikalle rakentaa enintään yhden asuinrakennuksen, jos rakennusoikeus on alle 120 k-m ja enintään kaksi asuinrakennusta, jos rakennusoikeus on 12 k-m tai enemmän.
 • Jos rakennuspaikalla on enemmän kuin yksi rakennus ne tulisi sijoittaa siten, että niistä muodostuu pihapiiri.
 • Rakennusten on muodostettava ulkoseinän päämateriaalin värisävyn sekä kattomuodon ja -kaltevuuden suhteen kortteleittain tai kaavatiesivuttain yhtenäisiä ryhmiä.
 • Rakennusten ulkoseinän on oltava puuta tai puuta ja luonnonkiveä, sekä katteen bitumihuopaa, kiviaineista levyä, puuta tai turvetta.
 • Ra-alueille saa kaavassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi rakentaa erillisen katoksen tai varastorakennuksen, johon ei tule lämmitettäviä tiloja. Katoksen tai varastorakennuksen ala saa olla enintään 10 % rakennuspaikalla toteutettavasta kerrosneliömäärästä.
 • Tässä kaavassa annetut määräykset rakennusten muodosta väreistä materiaaleista ja perustamistavasta koskevat myös katoksia ja varastorakennuksia.
 • Kellarikerrokseen voidaan sallitun rakennusoikeuden lisäksi sijoittaa varasto- ja pysäköintitiloja. Maanpäällisten kellarikerrosten rakentaminen on kielletty.
 • Varsinaisen kerrosalan lisäksi saa loma-asuntoihin rakentaa parven, jonka huonekorkeuden 160 cm ylittävän osan pinta-ala saa olla enintään 1/3 rakennuksen pohjan alasta. Parvea ei saa erottaa seinällä muusta huonetilasta.
 • Rakennukset, pihatiet, autopaikat, tiet, ulkoilureitit ja teknisen verkostot on rakennettava siten että mahdollisimman vähän rikotaan maanpintaa, muutetaan sen tasoa tai kaadetaan puustoa. Vaurioituneet alueet on korjattava ympäristöönsä sopiviksi.
 • Rakennuspaikoilla leikkaukset ja pengerrykset on toteutettava tukimuureilla.
 • Rakennuspaikan rakentamattomat osat on säilytetävä ja hoidettava luonnomukaisina.
 • Rakennuskaavateillä Mutkapolku sekä Ahonlaita, on yli 1 metrin pengerrykset ja leikkaukset toteutettava luonnonkivimuurilla.

Autopaikkoja on rakennettava vähintään 1 kpl 80 kerrosalaneliömetriä kohden.

Rakennusluvista ja -valvonnasta vastaa Pelkosenniemen kunnan rakennusvalvonta. Tonttien kauppakirjassa tullaan lisäksi asettamaan joitain rakennustapaohjeita alueen yhtenäisen yleisilmeen varmistamiseksi.