Pyhän asuntovaunualueen varaus- ja peruutusehdot

Varausehdot koskevat Pyhän asuntovaunualuetta

Nämä ehdot ovat sitovia, kun varaus on tehty. Ennakkomaksu (1/3 varauksen  kokonaisarvosta) ja toimistokulut 20 € tulee maksaa eräpäivään mennessä. Varauksen voi perua ilman kuluja ennen ennakkomaksun eräpäivää. Loppusuoritus on maksettava 4 viikkoa ennen varauksen alkua. Varauksen alkuun ollessa alle 7 viikkoa, varaus laskutetaan yhdessä erässä. Viime hetken varauksista (varauksen alkuun vähemmän kuin 4 viikkoa) peritään kaikki maksut välittömästi. Viime hetken varauksesta tulee sitova varauksen tekohetkellä.

Varausten muutos- ja peruutusehdot

Muutokset vaunualueen varauksiin ovat mahdollisia seuraavasti: Varauksen muutoksia voi tehdä vapaasti ennakkomaksun eräpäivään saakka. Tämän jälkeen muutoksia voi tehdä seitsemän (7) päivää ennen varauksen alkua seuraavin ehdoin: muutokset veloituksetta samanhintaiseen varausjaksoon. Mikäli muutos tehdään kalliimpaan ajankohtaan tai majoituskohteeseen, tulee varaajan maksaa hinnan erotus. Mikäli muutos tehdään edullisempaan ajankohtaan tai majoituskohteeseen, ei varaajalle palauteta hinnan erotusta. Varauskohtaa koskevissa muutoksissa varaus- ja peruutusehdot ovat voimassa aina alkuperäisen varauksen ajankohdan mukaisesti

Peruutus tulee aina tehdä kirjallisesti myyjälle. Varauksen voi perua ilman kuluja ennen ennakkomaksun eräpäivää. Laskun maksamatta jättäminen ei ole riittävä toimenpide varauksen perumiselle. Mikäli laskua ei ole maksumuistutuksesta/ -muistutuksista huolimatta maksettu, siirrämme laskun perimisen perintätoimistolle ja asiakas on velvollinen hoitamaan myös perinnästä aiheutuvat kulut.

Mikäli peruutus tehdään vähintään 28 vrk ennen varauksen alkua, palautetaan  ennakkomaksu lukuun ottamatta peruutuskuluja 46 €.Peruutuksen tapahtuessa 27–21 vrk ennen varauksen alkua, pidätetään ennakkomaksu (Online-varauksissa pidätetään 1/3 varauksen kokonaissummasta). Myöhemmin tapahtuvista peruutuksista peritään koko maksu.


Mikäli peruutus tapahtuu varaajan tai hänen lähiomaisensa vakavan sairaustai kuolemantapauksen johdosta ennen majoituksen alkua, asiakkaan tulee varmistaa, että omat matka- ja tapaturmavakuutukset kattavat varauksen kulut. Peruutuksesta tulee ilmoittaa välittömästi myyntipalveluun. Noudatamme myös näissä tapauksissa varausehtoja.


Varaajan tulee olla täysi-ikäinen. Ilman huoltajaa majoittuvilta alaikäisiltä vaaditaan huoltajan kirjallinen sitoumus, joka toimitetaan myyjälle ennen 
majoituksen alkua.

Minimivarausajat: Talvikaudella minimi 2 vrk, juhlapyhinä voi olla poikkeavia 
minimivarausaikoja. 


Vaunupaikka on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 13 lähtöpäivään klo 12. 


Vaunupaikkaan sisältyy huoltorakennuksen vapaa käyttöoikeus. Keittiön 
pyykinpesu- ja kuivauskoneiden sekä peseytymis- sauna- ja WC-tilojen käyttö.


Asiakas on velvollinen korvaamaan huoltorakennuksen tai vaunupaikan tai sen 
irtaimistolle oleskelunsa aikana aiheutuneet vahingot. Mikäli asiakas aiheuttaa 
häiriötä tai vaaraa samassa kiinteistössä oleville, on vuokranantajalla/edustajalla 
oikeus purkaa vuokrasuhde yhden huomautuksen jälkeen välittömästi. Kaikista 
yllä mainituista toimenpiteistä aiheutuneet kulut laskutetaan asiakkaalta. 

Kaikissa kohteissa on hiljaisuus klo 22-08.


Kaikki paikan/huoltorakennuksen varustukseen ja kuntoon liittyvät 
huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden aiheen 
ilmaannuttua Hotelli Pyhätunturin vastaanottoon. Mikäli valitus tai huomautus 
pyydetään tekemään kirjallisena, on tämä toimitettava ennen majoituksen 
päättymistä. Mikäli asiakas ei ole majoituksen aikana ollut yhteydessä 
mahdollisista epäkohdista myyjälle tai tämän edustajalle, hän menettää 
oikeutensa mahdollisiin hyvityksiin

MYYJÄN OIKEUS PERUA VARAUS

  • Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majeure, voi Pyhätunturi OY perua varauksen. Force majeure -este on kyseessä, kun majoittaja ei voi toimittaa lupaamiaan palveluja esim. lakon,tulipalon, vesivahingon, luonnon katastrofin, sotatilan yms. tekijän vuoksi, joka vaikeuttaa majoittajan toimintakykyä. Tällöin asiakas saa maksamansa vuokran kokonaisuudessaan takaisin. 
  • Covid-19- koronapandemian takia asetetut matkustusrajoitukset eivät muodosta force majeure-tilannetta, koska koronaepidemiassa asetettavat matkustusrajoitukset eivät ole ennakoimattomia.

Myyjällä on oikeus peruuttaa varaus, mikäli varaaja ei ole maksanut laskua 
eräpäivään mennessä. Peruutus ei poista laskun maksuvelvollisuutta. Mikäli 
laskua ei ole maksumuistutuksesta/ -muistutuksista huolimatta maksettu, 
siirrämme laskun perimisen perintätoimistolle ja asiakas on velvollinen 
hoitamaan myös perinnästä aiheutuvat kulut.
Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin.

Vakuutukset
Suosittelemme asiakkaillemme matka/tapaturmavakuutusta mahdollisia 
poikkeustilanteita ja -tapauksia varten. Myyjällä ei ole velvollisuutta hyväksyä 
peruutusta ilman peruutuskuluja.


Riitatilanteet ja perintä
Osapuolten on pyrittävä ratkaisemaan mahdolliset riidat ensisijaisesti 
neuvotteluteitse keskenään. Mikäli asiaa joudutaan käsittelemään 
tuomioistuimessa, se ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena majoituspaikan 
kotikunnan käräjäoikeudessa. Kaikki riidat on ratkaistava Suomen lainsäädännön 
mukaisesti. Osapuolet asiassa ovat myyjä (Pyhätunturi Oy), sekä Ostaja. 
Jos lasku on velkojan (Pyhätunturi Oy) maksumuistutuksen tai -muistutusten 
jälkeen maksamatta, velkoja siirtää perinnän perintätoimistolle, joka jatkaa 
maksamattoman laskun perimistä. Perinnästä aiheutuvat kulut tulee asiakkaan 
maksettavaksi

Henkilötietojen käyttö

Ehdot päivitetty 12.9.2023