pyha-maisema

Pyhätunturi Oy vastustaa kaivoshankkeita

Pyhätunturi Oy:n kanta mahdollisiin tuleviin kaivoshankkeisiin on selkeä: Vastustamme aktiivisesti kaivostoimintaa matkailun ydinalueilla ja luonnon kannalta erityisen herkillä alueilla.

Pelkosenniemelle, aivan Pyhä-Luoston kansallispuiston sekä Pyhän hiihtokeskuksen läheisyyteen on myönnetty marras-joulukuun 2022 aikana kaksi laajaa kaivosvarausta. Pyhätunturi Oy:n kanta mahdollisiin tuleviin kaivoshankkeisiin on selkeä: Vastustamme aktiivisesti kaivostoimintaa matkailun ydinalueilla ja luonnon kannalta erityisen herkillä alueilla. Nyt varatut alueet ovat juuri tällaisia.

Kaivostoiminnasta väistämättä syntyvät päästöt vesistöihin ja muuhun ympäristöön sekä melu, pöly ja mahdolliset ympäristövahingot ovat riskejä kestävälle ja vastuulliselle matkailutoiminnalle alueella.

Pyhän hiihtokeskus on Pelkosenniemen kunnan suurin työnantaja, jonka johdosta olemme myös merkittävä alueellinen vaikuttaja. Toiminnassamme haluamme olla reilu ja luotettava yhteistyökumppani ja edistää rehtiä yhteistyötä Pyhän matkailualueella ja lähikunnissa. Perheyrityksemme omistajien, Ahon perheen, kvartaali on 25 vuotta. Sellaisella ajanjaksolla alueiden elinkeinot voivat kehittyä kestävästi. Kaivostoiminnalle sen sijaan on tyypillistä lyhytjänteisyys, jossa maa-alueet hyödynnetään ja valitettavan usein jätetään sen jälkeen ennallistamattomina paikallisten toimijoiden harteille.

Pyhän hiihtokeskus on ollut vastuullisen matkailun pioneeri jo 1990-luvulta asti, jolloin osallistuimme yhtenä ensimmäisistä suomalaisista matkailuyrityksistä MEK:n kestävän matkailun pilottiprojekteihin. Ympäristöohjelmamme otettiin käyttöön yhdessä sisartunturi Rukan kanssa vuonna 2008 – ensimmäisinä hiihtokeskuksina Pohjoismaissa.

Haluamme jatkaa Pyhätunturin kehittämistä tällä polulla – kohti tavoitettamme olla nyt ja jatkossakin maailman puhtain hiihtokeskus.

--

Pyhän alueen toimijat ovat yhteistyössä laatineet kuntalaisaloitteen sen puolesta, että Pelkosenniemen kunta ryhtyy toimiin kaivoshankkeen pysäyttämiseksi. Kunnan rooli ja tahtotila on kriittisen tärkeä, kun kaivostoiminnan edellytyksiä alueelle punnitaan.

Olemme allekirjoittaneet aloitteen Pyhätunturi Oy:n puolesta ja kannustamme kaikkia Pyhän ystäviä toimimaan nyt alueen kestävän ja vastuullisen kehittämisen varmistamiseksi. Myös yksityishenkilöt voivat allekirjoittaa aloitteen täällä.