Perheseikkailualue

Perherinteen tontit

Tontit Perherinteiden sekä Pyhä-Luoston Kansallispuiston välissä sijaitsevalla alueella ovat nyt myynnissä!

PYHÄN UPEIMMAT TONTIT OVAT NYT MYYNNISSÄ!

Alueen ski-in, ski-out tontit sijoittuvat Perherinteen rinnealueen ja Pyhä-Luoston kansallispuiston rajan väliselle alueelle. Tonteilta on hyvät näkymät puuston yli etelään.


Tonttien asemakaavan muutos on nyt valmis


Asemakaava mahdollistaa kortteleihin 374 ja 375 yhteensä kahdeksan 250 kerros-m2 loma-asuntorakentamiseen soveltuvaa määräalaa. Kortteli 373 mahdollistaa kaksi kpl 800 (400+400) kerros-m2 kaupalliseen majoitukseen soveltuvaa rakennuspaikkaa.
 

Tonttijako kortteli 374 ja 375

Kaavakuva

Määräalojen myyntitilanne on seuraava:


Päivitetty 18.3.2024


374 KOILLINEN – vapaa, hinta 115.000€
374 KAAKKO – vapaa, hinta 105.000€
374 LOUNAS - varattu
374 LUODE – varattu

375 KOILLINEN – varattu
375 KAAKKO – vapaa, hinta 100.000€
375 LOUNAS – ei myynnissä
375 LUODE – varattu
Kortteli 373 – 2 x 800 kerros-m2 kaupalliseen majoitukseen soveltuvaa rakennuspaikkaa
 

Nyt myynnissä olevat määräalat sijoittuvat Pyhän ydinalueelle ja siksi tonttien kauppakirjoissa tullaan asettamaan joitain rakennustapavaatimuksia alueen yleisilmeen säilyttämiseksi. Rakentaminen tulee myös aloittaa kolmen vuoden sisällä kauppojen tekemisestä.

Asemakaavan mukainen Isokuruntien jatko rakennetaan kesällä 2024. Kaavatiestä tulee yksityistie, jonka ylläpitoa varten muodostetaan hoitokunta kiinteistöjen omistajien kesken. Vesi-, viemäri- ja sähköliittymät rakentavat Pyhä-Luosto Vesi Oy ja Koillis-Lapin Sähkö Oy voimassa olevien hinnastojen mukaan. Alueen mahdollisista kaukolämpöliittymistä vastaa Aurora Lämpö Oy. Rakennusluvista ja -valvonnasta vastaa Pelkosenniemen kunnan rakennusvalvonta.

Avaa asemakaava pdf-muodossa